Hướng dẫn quản lý danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm
Bước 1: Sản phẩm -> Danh mục sản phẩmBước 2: Để thêm mới, cập nhật và xóa danh mục sản phẩm
    
1. Thêm mới sản phẩm
1.1  Chọn thêm mới+ Nhập nội dung thông tin danh mục muốn thêm


1.2 Click vào nút Lưu để lưu lại thông tin.
2. Cập nhật danh mục sản phẩm.
2.1 Click vào tên danh mục cần chỉnh sửa hoặc icon Hiệu Chỉnh.

2.2 Thay đổi nội dung của danh mục.
2.3 Click vào nút Cập nhật
3. Xóa danh mục sản phẩm
3.1 Để xóa danh mục sản phẩm bạn cần phải xóa hết các sản phẩm có trong danh mục đó và không có một danh mục sản phẩm khác là con của nó.
3.2 Xóa một danh mục sản phẩm: Tại cửa sổ hiển thị danh sách danh mục sản phẩm bạn click chọn vào biểu tượng "X" như hình ảnh dưới đây:
           

3.3 Hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác nhận thao tác trên. Nếu bạn chắc chắn muốn xóa thì chọn OK để hoàn thành  hoặc chọn Cancel để hủy thao tác xóa.


3.4 Để ngưng sử dụng danh mục đó, bạn chọn vào các ô checkbox tương ứng với các danh mục sản phẩm muốn ngưng dùng sau đó click nút Xóa chọn.